PALM CITY

Vui lòng liên hệ

D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:

0901.57.57.55

(Hotline Phòng Kinh Doanh)

Danh mục: