Dự án

Hiển thị một kết quả duy nhất

Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
4.000 
D.Tích: 60 m2 Tầng: 12 P.Ngủ: 1 Toilet: 1
Nội thất: Cơ Bản
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
45.000.000 
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
60.000.000 
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
60.000.000 
D.Tích: 123 m2 Tầng: 32 P.Ngủ: 3 Toilet: 2
Nội thất: Hoàn thiện cao cấp
Loại dự án:
45.000.000 
D.Tích: 82 m2 Tầng: P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Nội thất: Bàn ghế - Giường - Tivi
Loại dự án:
50.000.000 
D.Tích: 100 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 3 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
22.000.000 
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
20.000.000 
D.Tích: 87 m2 Tầng: P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Loại dự án:
1.050.000.000 
D.Tích: 300 m2 Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
20.000.000 
D.Tích: 82 m2 Tầng: P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Loại dự án:
45.000.000 
D.Tích: 100 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
30.000.000 
D.Tích: 400 m2 Tầng: 3 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án: