Shophouse

Showing all 10 results

Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: 150 m2 Tầng: 3 P.Ngủ: 3 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Vui lòng liên hệ
D.Tích: 50 m2 Tầng: 33 P.Ngủ: 2 Toilet: 1
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
27.000.000 
D.Tích: 102 m2 Tầng: 33 P.Ngủ: 3 Toilet: 2
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
20.000.000 
D.Tích: 88.2 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Nội thất: Nội thất cao cấp
Loại dự án:
50.000.000 
D.Tích: 100 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 3 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
20.000.000 
D.Tích: 87 m2 Tầng: P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Loại dự án:
20.000.000 
D.Tích: 82 m2 Tầng: P.Ngủ: 2 Toilet: 2
Loại dự án:
45.000.000 
D.Tích: 100 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản