Nhà Phố Biệt Thự

Showing all 11 results

Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: 250 m2 Tầng: 5 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: Tầng: P.Ngủ: Toilet:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: 150 m2 Tầng: 3 P.Ngủ: 3 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20.000.000 
D.Tích: 150 m2 Tầng: 3 P.Ngủ: 3 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
Vui lòng liên hệ
D.Tích: 50 m2 Tầng: 33 P.Ngủ: 2 Toilet: 1
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
90.000.000 
D.Tích: 400 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 4 Toilet: 14
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án:
45.000.000 
D.Tích: 100 m2 Tầng: 4 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
30.000.000 
D.Tích: 400 m2 Tầng: 3 P.Ngủ: 4 Toilet: 4
Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Loại dự án: